1. Persoonsgegevens die wij verwerken

De Betere Keuze verwerkt beperkte persoonsgegevens. De persoonsgegevens die we verwerken zijn:

  • Naam
  • E-mailadres

Uitsluitend alleen na je toestemming, bijvoorbeeld als je een e-book van ons download. Deze gegevens gebruiken we voor marketing doeleinden.

Verder verwerkt De Betere Keuze een geanonimiseerde versie van je I.P. adres. Hierbij is het laatste octet van het IPv4 adres verwijderd. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat het resterende deel van het IPv4-adres nog steeds een persoonsgegeven is.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Betere Keuze verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

A. Website Analyse

De Betere Keuze analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Dit doen we doormiddel van Google Analytics die privacy vriendelijk ingesteld staat volgens deze handleiding van Autoriteit van Persoonsgegevens. Samenvattend zorgt dit voor dat we:

  • Google Analytics Cookies gebruiken
  • Het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd
  • We een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten
  • Gegevens delen met Google hebben uitgezet
  • Geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
  • Functie van User ID's hebben uitgeschakeld in Google Analytics

Er is géén toestemming vereist voor analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van uw websitebezoekers. We verwerken met dit soort 'onschuldige' analytische cookies nog steeds persoonsgegevens, maar de verwerking is dan mogelijk met een beroep op de grondslag van de noodzaak ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang (artikel 6.1, onder f, van de AVG). Dit houdt in dat White Citadel op grond van de AVG geen toestemming voor deze verwerking van persoonsgegevens hoeft te vragen.

B. Marketingdoeleinden

Wanneer we je persoonsgegevens (naam en e-mailadres) invult in bijvoorbeeld een popup op onze website gebruiken wij deze voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven). Je kunt je gemakkelijk afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in onze nieuwsbrief. Hier vragen we ook expliciet toestemming voor wanneer voordat je je aanmeld.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Betere Keuze bewaart je niet directe persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 26 maanden in Google Analytics. Hoelang de duur is van onze cookies kan je lezen in ons cookiebeleid.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken.

Wanneer je naam en e-mail adres invult op onze website, delen we deze met Active Campaign dit is het programma wat we gebruiken om e-mail nieuwsbrieven naar je toe te sturen. Veder delen we jouw gemaskeerde I.P. Adres met Google Analytics.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Betere Keuze gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Betere Keuze neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.